Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm hàng hóa

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm hàng hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, Dự án nhóm B, Ngành: Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 1052/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 2517/UBND-NN
Ngày ban hành: 03/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: WB ,
Tổng mức đầu tư:
  • 272770988000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm hàng hóa (5 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng