Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị phòng thí nghiệm dược lý

Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị phòng thí nghiệm dược lý, Đại học Y dược TP.HCM, Dự án nhóm C Ngành: Y tế

Tên chủ đầu tư: Đại học Y dược TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3878/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 07/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3878/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 07/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
  • 800.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị phòng thí nghiệm dược lý (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Thiết bị phòng thí nghiệm dược lý
  • 800.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Trọn gói11/2008