Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Bệnh Viện Đa Khoa

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Bệnh Viện Đa Khoa, UBND huyện Mỹ Xuyên, Dự án nhóm B, Ngành: Y tế

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Mỹ Xuyên
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 226/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 17/03/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 853/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 06/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 64.144.941.299(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Bệnh Viện Đa Khoa (6 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói 1 Thi công hạng mục san lấp mặt bằng
 • 2.525.363.599 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói 3 tháng
  gói 2 Thi cong các hạng mục Khối khám đa khoa- hành chính – nội trú
 • 18.733.737.550 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 22 tháng
  gói 3 Thi công các hạng mục Khối cấp cứu – chẩn đoán hình ảnh – mổ
 • 5.731.526.790 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 10 tháng
  gói 4 Thi công các hạng mục Khu lây nhiễm, khoa dinh dưỡng, khoa giải phẫu bệnh lý, khối chống nhiễm khuẩn, hành lang nối khối,nhà xe cấp cứu+nhà xe nhân viên, sân nội bộ, đường nội bộ, hệ thống cấp nước tổng thể, hệ thống thoát nước thải-xử lý nước thải, hệ thống thoát nước thải – xử lý nước thải, hệ thống cấp điện tổng thể
 • 7.639.358.210 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 16 tháng
  gói 3 Thiết bị y tế
 • 8.417.660.075 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 06 tháng
  gói 4 Khảo sát, lập TKBVTC-DT các hạng mục còn lại của dự án
 • 878.693.421 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-quý IV/2008Trọn gói 60 ngày