Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, Dự án nhóm C, Ngành: Thuỷ sản

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3782/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 4081/UBND-CN
Ngày ban hành: 25/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ sản
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.834.700.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư cải tạo, nâng cấp trại giống thủy sản Cồn Cống, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông (4 gói thầu)


  KHĐT công trình đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại văn bản số 7222/UBND-CN ngày 29/11/2007, và Sở Thủy sản (nay là Sở NN và PTNT) đã tổ chức đấu thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu, và ngày 25/7/2008 UBND tỉnh đã có văn bản số 4081/UBND-CN về việc phê duyệt lại KHĐT công trình trên.
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 2.853.258 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  2 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng
 • 20.478.005 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển QUý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  3 Quản lý dự án
 • 21.838.537 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  4 Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống
 • 1.003.391.093 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 180 ngày