Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, Dự án nhóm C, Ngành: Thuỷ lợi

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 462/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 1291/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 42.837.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (10 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03 Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thủy lợi Ngòi Khay)
 • 2.791.696.508 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo đơn giá 540 ngày
  04 Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thủy lợi Ngòi Trục)
 • 2.861.951.022 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo đơn giá 540 ngày
  05 Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thủy lợi Ngòi Cài)
 • 3.312.448.221 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo đơn giá 540 ngày
  06 Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh M; N thuộc công trình thủy lợi Ngòi Trỏ)
 • 3.275.191.572 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo đơn giá 540 ngày
  07 Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thủy lợi Khe Chao+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Khe Cam)
 • 3.787.313.503 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo đơn giá 540 ngày
  08 Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh K; M thuộc công trình thủy lợi Gốc Nụ+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh, tuyến ống thuộc công trình thuỷ lợi Khe Vầu)
 • 2.188.031.960 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo đơn giá 540 ngày
  09 Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thủy lợi Đội 13+ Đập đầu mối thuộc công trình thuỷ lợi Khe Trần+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Khe Dòng)
 • 2.071.031.701 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo đơn giá 540 ngày
  10 Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối thuộc công trình thuỷ lợi Đồng Dẹt+ Đập đầu mối, cầu máng thuộc công trình thuỷ lợi Lâm An II)
 • 2.186.585.412 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo đơn giá 540 ngày
  11 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 112.371.249 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 540 ngày
  12 Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 318.460.121 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khácMột túi hồ sơTự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III+ IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 540 ngày