Kế hoạch đấu thầu: Nạo vét và xây dựng kè bờ suối Bể Tròn, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả

Kế hoạch đấu thầu: Nạo vét và xây dựng kè bờ suối Bể Tròn, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Dự án nhóm C, Ngành: Xây dựng

Tên chủ đầu tư: UBND thị xã Cẩm Phả
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 1660/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 2664/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 15.142.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nạo vét và xây dựng kè bờ suối Bể Tròn, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Nạo vét và xây dựng kè bờ suối Bể Tròn, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả
  • 12.249.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Xong trong quý 3/2008Theo đơn giá 240 ngày