Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa lớn đường TTH07

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa lớn đường TTH07, Ban QLDA khu vực quận 12, Dự án nhóm C, Ngành: Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực quận 12
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Số hiệu: 347/QĐ-UBND-TC
Ngày ban hành: 17/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 12
Số hiệu: 385/QĐ-UBND-TC
Ngày ban hành: 07/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.328.949.781(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa lớn đường TTH07 (04 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 45.633.862 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 45 ngày
  04 Tư vấn kiểm toán công trình
 • 12.835.475 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 15 ngày
  05 Bảo hiểm công trình
 • 4.141.528 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 45 ngày
  06 Xây lắp
 • 1.926.292.194 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 45 ngày