Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu thông báo mời chào hàng gói thầu: Gói thầu Mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng nấu ăn của bếp ăn dinh dưỡng phục vụ bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu thông báo mời chào hàng gói thầu: Gói thầu Mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng nấu ăn của bếp ăn dinh dưỡng phục vụ bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 21 tháng 10 năm 2011 đến ngày 26 tháng 10 năm 2011 (trong giờ hành chính). Địa chỉ phát hành: Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất : chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2011 tại Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

        Tên Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LAI CHÂU.

        Tên gói thầu: Gói thầu Mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng nấu ăn của bếp ăn dinh dưỡng phục vụ bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

        Tên dự án: Kinh phí mua sắm trang thiết bị cơ quan hành chính Bệnh viện cải tạo bếp đun nấu, mua téc nước phục vụ bệnh nhân nghèo tại quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh Lai Châu.

        Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2011.

        Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

        Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 21 tháng 10 năm 2011 đến ngày 26 tháng 10 năm 2011 (trong giờ hành chính).

                Địa chỉ phát hành: Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

                Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất : chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2011 tại Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30′ (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 10 năm 2011, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh lai Châu.

 

Lai châu, ngày 21 tháng 10 năm 2011

GIÁM ĐỐC