Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Krông Pắk

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Krông Pắk, Dự án nhóm C, Ngành: Tài chính ngân hàng

Tên chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Số hiệu: 822/QĐ-CT
Ngày ban hành: 08/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Số hiệu: 823/QĐ-CT
Ngày ban hành: 08/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 7522942000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Krông Pắk (15 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng