Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Thuận Hải thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua mới xe ôtô TOYOTA HILUX 3.0G.

Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Thuận Hải thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua mới xe ôtô TOYOTA HILUX 3.0G ( Bán tải). Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: vào 08 h, ngày 12 tháng 12 năm 2011 đến 16 h ngày 15 tháng 12 năm 2011. Địa chỉ phát hành: Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Thuận Hải Số 15 Minh Mạng, Phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại /Fax/E-mail: 0683.888 173 Fax: 0683.888 763. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 17h, ngày 20 tháng 12 năm 2011 tại. Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Thuận Hải

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

–  Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Thuận Hải

 – Tên gói thầu: Mua mới xe ôtô TOYOTA HILUX 3.0G ( Bán tải)

– Tên dự án: Mua mới xe ôtô TOYOTA HILUX 3.0G ( Bán tải)

– Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của công ty

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

 Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: vào 08 h, ngày 12 tháng 12 năm 2011 đến 16 h ngày 15 tháng 12 năm 2011.

– Địa chỉ phát hành: Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Thuận Hải

Số 15 Minh Mạng, Phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

– Điện thoại /Fax/E-mail:  0683.888 173  Fax:    0683.888 763

 Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 17h, ngày 20 tháng 12 năm 2011 tại. Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Thuận Hải

Thời gian tổ chức mở thầu vào lúc 8h ngày 22 tháng 12 năm 2011. Tại Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Thuận Hải

– Địa chỉ: Số 15 Minh Mạng, Phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận