Giám sát thi công xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Krông Pắk

Giám sát thi công xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Krông Pắk

02
Quý 4 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 173.109.058 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá