Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

04
quý IV/2007
theo gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 16.428.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói