Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất

02
Quý IV/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.603.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói