Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án (trừ phần cấp điện và chiếu sáng)

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án (trừ phần cấp điện và chiếu sáng)

Gói thầu số 1
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 18049622000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói