Tư vấn thiết kế lập dự toán công trình

Tư vấn thiết kế lập dự toán công trình

1
Quý IV/2007
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 707.968.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm