Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị phụ trợ accu, pin mặt trời và cắt lọc sét AC

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị phụ trợ accu, pin mặt trời và cắt lọc sét AC

Tên dự án:Lắp đặt dây đất,viba và bộ tập trung thuê bao trạm Khải Lương xã Vạn Thạnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa
Tên gói thầu:Thiết bị phụ trợ accu, pin mặt trời và cắt lọc sét AC
Nguồn vốn:ĐTXD 2007
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng ĐT-XDCB Bưu điện tỉnh Khánh Hòa – số 2 Trần Phú – TP. Nha Trang ; ĐT : 058.823924 ; Fax : 058.821150
07/12/2007 đến 12/12/2007
100.000 (VND)
12/12/2007 14:30
12/12/2007 14:30