Mua sắm vật tư phụ tùng linh kiện máy phát điện

Mua sắm vật tư phụ tùng linh kiện máy phát điện

01
14h00 ngày 31 tháng 12 năm 2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 118.600.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói