Thông báo mời thầu gói thầu: Công trình: Trường Cao đẳng Sư Phạm Long An; hạng mục: Cải tạo sân bóng, đường chạy và sân đường nội bộ

Thông báo mời thầu gói thầu: Công trình: Trường Cao đẳng Sư Phạm Long An; hạng mục: Cải tạo sân bóng, đường chạy và sân đường nội bộ

Tên dự án:Công trình: Trường Cao đẳng Sư Phạm Long An; hạng mục: Cải tạo sân bóng, đường chạy và sân đường nội bộ
Tên gói thầu:Công trình: Trường Cao đẳng Sư Phạm Long An; hạng mục: Cải tạo sân bóng, đường chạy và sân đường nội bộ
Nguồn vốn:ĐTXD 2007
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH TVTK-XD DDCN THIỆN MỸ; Địa chỉ: 157 QL62, F2, TXTA, Long an; ĐT: 072.250052, Fax: 072.831153
06/12/2007 đến 21/12/2007
1000000 (VND)
21/12/2007 09:00
21/12/2007 09:00