Thiết bị y tế trang bị cho 10 trạm y tế xã phường đạt tiêu chuẩn quốc gia năm 2005

Thiết bị y tế trang bị cho 10 trạm y tế xã phường đạt tiêu chuẩn quốc gia năm 2005

1
Tháng 12 năm 2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.967.380.000 (VND)
 • ĐTXD 2007
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói