Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế kỹ thuật, khảo sát phá dỡ

Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế kỹ thuật, khảo sát phá dỡ

3
Đã thực hiện
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 100427273 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói