Mua máy in, máy đọc thẻ lên tàu cho hệ thống DCS của TIAGS

Mua máy in, máy đọc thẻ lên tàu cho hệ thống DCS của TIAGS

1
2.5 tháng
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.384.340.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu