Tư vấn Khảo sát lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Tư vấn Khảo sát lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

03
quý 3/2007
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 162.628.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói