Kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình

Kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình

6
Khi thực hiện gói thầu xây lắp
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 30.955.937 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá