Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Phúc tân huyện Phổ yên

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Phúc tân huyện Phổ yên

Tên dự án:Xây dựng Trụ sở làm việc UBND xã Phúc tân, huyện phổ yên
Tên gói thầu:Xây lắp công trình Trụ sở làm việc UBND xã Phúc tân huyện Phổ yên
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch – Đầu tư huyện Phổ yên. Địa chỉ Thị trấn Ba hàng huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyên. Điện thoại – Fax: 0280863589
10/12/2007 đến 26/12/2007
500.000 (VND)
26/12/2007 09:30
26/12/2007 09:30