Cung cấp, lắp đặt thang máy

Cung cấp, lắp đặt thang máy

13
Quý II/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 800.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói