Vật tư phụ tùng do Tổng công ty cung cấp

Vật tư phụ tùng do Tổng công ty cung cấp

2
Quý IV/2007 – I/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.067.878.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói