Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tự dùng AC/DC, cáp điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tự dùng AC/DC, cáp điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA

HBP-4
Quý IV/2007-II/2008
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 38.359.436.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu