Tư vấn trong nước giám sát thi công

Tư vấn trong nước giám sát thi công

HBP-6
Quý IV/2008
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 519.040.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói