Xây dựng công trình chính, phụ trợ

Xây dựng công trình chính, phụ trợ

II.1
Quý I-2008
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.236.450.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói