Vận chuyển máy biến áp lực và thiết bị trung áp

Vận chuyển máy biến áp lực và thiết bị trung áp

BT-10
Quý IV/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.648.229.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói