Hạng mục: Tổ chức giao thông thuộc công trình: Tuyến đường du lịch ra Bãi Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Hạng mục: Tổ chức giao thông thuộc công trình: Tuyến đường du lịch ra Bãi Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

01
09 giờ 00 ngày 31/01/2008 tại Ban Quản lý dự án Sơn Trà – Điện Ngọc, số 277 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Không quá 45 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.280.690.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói