Mua sắm máy phát điện trang bị cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế

Mua sắm máy phát điện trang bị cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế

1
23/01/2008-14/02/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.000.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói