Xây lắp 1 – Nhà làm việc, thiết bị điện, PCCC, cấp thoát nước, cổng hàng rào, nhà để xe, san lấp, bể nước ngầm và thiết bị văn phòng

Xây lắp 1 – Nhà làm việc, thiết bị điện, PCCC, cấp thoát nước, cổng hàng rào, nhà để xe, san lấp, bể nước ngầm và thiết bị văn phòng

03
quý 1/2008
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.731.233.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói