Cung cấp và cài đặt phần mềm quản lý và duyệt tin

Cung cấp và cài đặt phần mềm quản lý và duyệt tin

1
Quý I/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 272.040.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói