Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp hệ thống máy gia tốc tĩnh điện

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp hệ thống máy gia tốc tĩnh điện – Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân.

Tên dự án:Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân
Tên gói thầu:Gói thầu số 2: Cung cấp hệ thống máy gia tốc tĩnh điện
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.8588579; Fax: 04.8583061
10/01/2008 đến 25/01/2008
1.000.000 (VND)
25/01/2008 08:30
25/01/2008 08:30