Bảo hiểm công trình.

Bảo hiểm công trình.

Gói 7
Quý IV/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 77.635.870 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm