Xây lắp xử lý phòng chống mối Nhà làm việc và hội trường

Xây lắp xử lý phòng chống mối Nhà làm việc và hội trường

2
1/2009-1/2010
30ngày
Giá gói thầu:
 • 201.556.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói