Cung cấp và lắp đặt máy bơm nước PCCC ( dự phòng )

Cung cấp và lắp đặt máy bơm nước PCCC ( dự phòng )

9
6/2009-12-2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 100.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói