Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

22
1/2010-3/2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 97.337.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm