Sở Công nghiệp Bạc Liêu thông báo mời thầu

Sở Công nghiệp Bạc Liêu thông báo mời thầu – Gói thầu: Xây dựng đường dây hạ thế Kinh Công An, Huyện Đội, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long.

Gói thầu: Xây dựng đường dây hạ thế Kinh Công An, Huyện Đội, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long

Thuộc Dự án “Xây dựng đường dây hạ thế Kinh Công An, Huyện Đội, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long”

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh

Bên mời thầu: Sở Công nghiệp Bạc Liêu

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ ngày 2/1/2008 đến trước 9 giờ, ngày 18/1/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Sở Công nghiệp Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại: (0781) 820987; Fax: (0781) 824890

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 18/1/2008.