Gói thầu DVTV số 1: Thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn Tư vấn lập DAĐT tuyến tránh thị trấn Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn

Gói thầu DVTV số 1: Thẩm tra DAĐT, lập đề cương KSTK và lập HSYC lựa chọn Tư vấn lập DAĐT tuyến tránh thị trấn Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn

1
Quý I/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 70.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá