Xây dựng khu tổ chức lễ hội, khu phụ trợ(Nhà bảo vệ, trạm điện, trạm bơm, nhà xe, nhà vệ sinh), hạ tầng kỹ thuật (sân đường nội bộ, san lấp, cổng tường rào, kè đá, điện nước ngoài nhà, đàI nước, PCCC và chống sét).

Xây dựng khu tổ chức lễ hội, khu phụ trợ(Nhà bảo vệ, trạm điện, trạm bơm, nhà xe, nhà vệ sinh), hạ tầng kỹ thuật (sân đường nội bộ, san lấp, cổng tường rào, kè đá, điện nước ngoài nhà, đàI nước, PCCC và chống sét).

09
Quí II năm 2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.404.150.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói