Thiết bị xây lắp ( Hệ thống động lực; Hệ thống thông gió; điều hòa không khí; hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ; hệ thống âm thanh ánh sáng; thiết bị cơ khí sân khấu).

Thiết bị xây lắp ( Hệ thống động lực; Hệ thống thông gió; điều hòa không khí; hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ; hệ thống âm thanh ánh sáng; thiết bị cơ khí sân khấu).

12
Quí II năm 2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.509.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói