Nân cấp hẹ thống SIBS của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nân cấp hẹ thống SIBS của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1
Quý I năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 9.775.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói