Cung cấp phần mềm trắc nghiệm phục vụ đào tạo và kiểm tra định kỳ các kỹ sư thuộc khối vận hành

Cung cấp phần mềm trắc nghiệm phục vụ đào tạo và kiểm tra định kỳ các kỹ sư thuộc khối vận hành

01
tháng 2,3/2008
04 tuần
Giá gói thầu:
 • 75000000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói