Mua sắm ôtô bán tải nhãn hiệu Ford

Mua sắm ôtô bán tải nhãn hiệu Ford

OTO082
Tháng 3/2008 – 4/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 56.200 (USD)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói