Gói thầu tư vấn mời thầu xây lắp+thiết bị

Gói thầu tư vấn mời thầu xây lắp+thiết bị

04
Quí II năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 99514552 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm