Cung cấp và lắp đặt thiết bị: phần mạng vi tính, điện thoại, camera, âm thanh

Cung cấp và lắp đặt thiết bị: phần mạng vi tính, điện thoại, camera, âm thanh

17
Quí IV năm 2008
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 988180508 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá