Gói thầu thẩm tra phê duyệt quyết toán

Gói thầu thẩm tra phê duyệt quyết toán

19
Quí IV năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 112320000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm