Phù điêu đá ốp 2 mảng tường phía sau tượng đài vua Quang Trung (bao gồm cả công vận chuyển, xếp dở, lắp đặt, hoàn thiện và thuế VAT)

Phù điêu đá ốp 2 mảng tường phía sau tượng đài vua Quang Trung (bao gồm cả công vận chuyển, xếp dở, lắp đặt, hoàn thiện và thuế VAT)

10
Theo kế hoạch bố trí vốn
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.272.462.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp